Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

lovme
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
lovme
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
lovme
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
lovme
5282 c0ff 420
lovme
lovme
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
lovme
lovme
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
lovme
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
lovme
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione

July 28 2013

lovme
7244 a422 420
Reposted fromretaliate retaliate viajunonis junonis
lovme
5683 83d6 420
lovme
5683 83d6 420
lovme
2064 993d 420
Reposted fromsmit smit via00wildstrawberry 00wildstrawberry
1782 b98b 420
Reposted fromjustadream justadream viaRozaa Rozaa
lovme
6263 d197 420
Reposted fromhermina hermina viatwice twice
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaimchuckbasss imchuckbasss
lovme
Bez Ciebie jest mnie tylko pół.
— Maria Peszek - "Padam"
Reposted fromblackswallow blackswallow viaohwowlovely ohwowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl