Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

lovme
lovme
5702 1351 420
Reposted fromdippi dippi viaheavencanwait heavencanwait
lovme
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.

October 06 2019

Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
lovme
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz? 
— Grey's Anatomy
Reposted fromlovvie lovvie viaheavencanwait heavencanwait
lovme
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaheavencanwait heavencanwait
lovme
lovme
Miłości nie tracimy. My tylko poznajemy, że to nie była miłość.
— Colinas
lovme
Czasami gdy poznasz kogoś przypadkiem, okazuje się, że już nie potrafisz żyć tak jak dawniej, bez tej osoby
— Loca
lovme
lovme

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
lovme
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję

September 30 2019

lovme

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.

— Rybak
Reposted fromresort resort viacarmenluna carmenluna
lovme
To straszne odkryć, że już nie chcesz życia, które się przed tobą rozciąga.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
lovme
Ale parę dni temu zacząłem myśleć nad tym, czego właściwie chcę od życia, i dotarło do mnie, że kogoś kogo będę kochał.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee

September 25 2019

lovme
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
lovme
Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci prawdziwego szczęścia.

September 23 2019

lovme
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
lovme
5268 764f 420
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaheavencanwait heavencanwait
lovme
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl